Zoek via markten
Zoek geografisch
Hoogspanningsnet Elia
België

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, laat de plannen van zijn hoogspanningsposten controleren en updaten door ARCADIS. De plannen met de elektrische schema’s van de verschillende hoogspanningsposten van Elia zijn niet allemaal in hetzelfde formaat opgesteld. Bovendien zijn niet alle plannen bijgewerkt na een verbouwing of een aanpassing van de post. ARCADIS werkt al enkele jaren aan het controleren en het actualiseren van die plannen. De samenwerking is onlangs verlengd. Per kwartaal heeft ARCADIS een uitgebreide meeting met Elia waarop het geleverde werk wordt geëvalueerd en de kwaliteit wordt gemeten.